Konzumace ryb v těhotenství

Konzumace ryby před a během těhotenství poskytuje plodu příjem omega 3 nenasycených mastných kyselin, velmi důležitých pro růst mozku a nervový vývoj plodu. Současně ale může docházet k příjmu methylrtuti, kdy ryby jsou jejím jediným zdrojem.

Problematika konzumace rybího masa v těhotenství je otázka vyvážení risku z příjmu methylrtuti, která prostupuje hemoencefalitickou membránou i placentou, a může tedy negativně působit na vývoj nervové soustavy plodu. Na druhé straně je nezpochybnitelný pozitivní přínos zejména polynenasycených mastných kyselin, kde byl prokázan pozitivní vliv zejména na vývoj nervové soustavy plodu, vyšší porodní hmotnost.

Tato vysoce odborná problematika byla předmětem studie FAO/WHO(FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 978) a ta dospěla k následujícím závěrům:

Na straně rizik, souvisejících s konzumací ryb:

Je prokázaná souvislost škodlivých následků pro vývoj nervové soustavy dětí v souvislosti s expozicí methylrtuti, konzumované matkou během těhotenství.

  • možná souvislost mezi expozicí methylrtutí a poškozením kardiovaskulárního systému,jakož i snížení imunity a reprodukčních schopností.

Je nedostatečně prokázaná souvislost mezi expozicí PCB pocházejích z konzumace ryb a nepříznivými zdravotními účinky jako zvýšené riziko rakoviny, snížená imunita. (Tím není nikterak zpochybněna toxicita PCB, pouze konzumace ryb zřejmě nezvedne jeho příjem tak podstatně, aby byl rozdíl v populaci konzumující ryby a ostatní populací)

Na straně zdravotních benefitů, souvisejících s konzumací ryb:

Je prokázaná souvislost se snížením úmrtí při infarktech myokardu, podpora  vývoje nervové soustavy plodu a dítěte, pokud matka konzumovala ryby před a v těhotenství.

Je pravděpodobná souvislost se snížením rizika mrtvice a depresí.

  • neprokázaná souvislost mezi konzumací ryb a snížením rizika rakoviny.

Komentář

Zdravotní rizika, vyplývající z konzumace ryb jsou vázána zejména na intoxikaci ryb methylrtutí, kde ryby jsou prakticky jediný zdroj intoxikace pro člověka. Toto riziko je zejména významné v těhotenství, vzhledem k tomu, že methylrtuť dobře prochází placentou i hemoencefalitickou membránou. Mozek plodu je vnímavější k intoxikaci methylrtutí než mozek dospělého člověka, zejména co se týká dalšího vývoje nervové soustavy plodu a dítěte.

Na druhou stranu, kyselina DHA, jejímž jediným zdrojem jsou ryby, je velmi důležitá pro vývoj mozku, zejména v posledním trimestru těhotenství a prvních dvou letech věku dítěte. Dále rybí maso obsahuje lehce stravitelnou bílkovinu, a stopové prvky, jako jod, selen a fosfor, a další.

Závěr

I během těhotenství benefity z konzumace ryb vysoce přesahují rizika, za předpokladu, že bude konzumováno maso s nízkým obsahem methylrtuti, tedy např. treska